Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > News > Detail
 
มีปัญหาติดต่อทีมงานได้โดย
>คลิกที่นี่<

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Update Patch : 4 เหมี้ยวเพื่อนซี้

     

ข่าว Update Patch 

Update Patch
  4 เหมี้ยวเพื่อนซี้

  ข่าว Update Patch 
  1. สัตว์เลี้ยงใหม่ 4 ตัว พร้อมมีสกิลช่วยเหลืออีกด้วย
  2. ระบบ Skill ของสัตว์เลี้ยง
  3. กล่องสุ่มสำหรับสัตว์เลี้ยงใหม่ล้วนๆ
   

Varlet Bori : เหมี้ยวนักรบผู้องอาจ

   
                                                                                                                             
คุณสมบัติค่า
ธาตุFire
ค่าพื้นฐาน Lv1
          Skill : Mad Dash
   
     

Aspiring Devil Bori : เหมี้ยวพลังปีศาจผู้อ่อนโยน

   
   
คุณสมบัติค่า
ธาตุDark
ค่าพื้นฐาน Lv1
Skill : Early leave
     
     

Admiral Bori : ผู้นำเหมี้ยวที่เฉียบขาด

   
   
คุณสมบัติค่า
ธาตุLight
ค่าพื้นฐาน Lv1
Skill : Leadership

     

Pirate  King Bori : โจรสลัดเหมี้ยวผู้เหี้ยมโหด

คุณสมบัติค่า
ธาตุDark
ค่าพื้นฐาน Lv1
Skill : Bloodthirstiness

     

Skill ของสัตว์เลื้ยง

เมื่อมีการใช้งาน Skill ของสัตว์เลี้ยง : สกิลของสัตว์เลี้ยงจะแสดงขึ้นมาใช้งาน ช่องสกิลจะอยู่ถัดจากช่องสกิล Partners ที่ตัวละครของเราใช้อยู่ดังภาพหน้าจอของเกมส์ด้านล่างนี้