Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > News > Detail
 
มีปัญหาติดต่อทีมงานได้โดย
>คลิกที่นี่<

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ระบบ Rank ชื่นชม


ระบบ Rank ชื่นชม

-สามารถให้ค่าคำชื่นชมกับตัวละครของคนอื่นได้ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และสามารถให้ได้หลังจากออนครบ 1 ชม.
-การออน 1 ชม. ต้องออนเป็นระยะเวลาติดกัน ถ้าออกจากเกม ล็อคเอาท์ หรือไปฟรอซ จะเริ่มนับใหม่อีกครั้ง
-1 ไอดีสามารถให้ค่าคำชื่นชมได้ 1 ครั้งต่อวัน
-เมื่อได้รับคำชื่นชมแล้ว ค่านี้จะถูกเก็บไว้ที่ตัวละครที่ได้รับคำชื่นชม
-เมื่อสะสมค่าชื่นชมได้สูงระดับหนึ่งแล้วชื่อของตัวละครจะถูกเปลี่ยนสี
-สามารถตรวจสอบค่าคำชื่นชมได้ที่หน้าต่างสเตตัส
-สามารถตรวจสอบอันดับค่าชื่นชมได้ที่หน้าต่างข้อความ (จะแสดงผู้ที่มีอันดับสูงสุด 30 คนแรกเท่านั้น)
-อันดับจะมีการอัพเดททุกๆวันในเวลา 03:00 น. และอันดับจะถูกรีเซทในเวลา 05:00 น. ทุกวันที่ 1 ของเดือน
-ของรางวัลอันดับค่าชื่นชมจะถูกส่งไปให้ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดอันดับ 1-3 ของรางวัลจะถูกส่งไปให้ในช่องพัสดุ
**หมายเหตุ : ตัวละครที่จะให้ค่าคำชื่นชมต้องมีเลเวลอย่างน้อยต่ำสุดที่เลเวล 30 

 
ค่าคำชื่นชม สามารถเช็คได้ที่ตรงนี้

 
ตรวจสอบอันดับได้ที่ตรงนี้

 
แสดงอันดับมากสูงสุดทั้งหมด 30 คน

ของรางวัลสำหรับผู้ที่ติด 1-3 ได้รับ
กล่องสุ่มไอเทมดังนี้