Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > Event > Detail
 
มีปัญหาติดต่อทีมงานได้โดย
>คลิกที่นี่<

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คำถามเฟี้ยวฟาสต์!!!

คำถามเฟี้ยวฟาสต์!!! 1,2,3,7,8 ก.ค. เวลา 18.00 น.


 เพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมสนุกจะต้องตอบคำถามตามประกาศของทีมงาน
 ในแต่ละวันจะมีโหมดคำถามวันละ 3 ข้อ
 โดยวิธีตอบคำถามด้วยวิธีการ "กระซิบ" ตอบกับทีมงานเท่านั้น

ตัวอย่างคำถาม ถามว่า เพลง ไก๊ ไก่ ไก๊ ไก่ เป็นของใคร ?
ก. หนุ่ม สปุ๊กนิก
ข.เล้ง แว๊นฟ้อ
ค.โหน่ง ชะชาช่า
เมื่อทราบคำตอบให้พิมพ์
/
(ชื่อทีมงานตามประกาศ)หนุ่มซูซ่า เว้นวรรคตามด้วยคำตอบ 3.โหน่ง ชะชาซ่า

 แต่ละข้อมีเวลาให้ตอบคำถามเพียง 30 วินาที หลังจากนั้นจะปิดรับคำตอบทันที และต้องพิมพ์คำตอบให้ครบและถูกต้องตามประกาศเท่านั้น 
 หากพิมพ์ส่งคำตอบแล้วจะถือว่าคำตอบแรกคือการส่งคำตอบ
 ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง จะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน จะสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลต่อไป
 1 ไอดีสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ 1 ครั้งต่อวัน
 ของรางวัลจัดส่งให้ 7 วันหลังจบกิจกรรม
 คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หมายเหตุ :
1. หากพบว่า 1 ไอดีร่วมสนุกมากกว่า 1 ครั้ง ทางทีมงานจะไม่นับคะแนนให้ในวันนั้น ๆ
ของรางวัล
5 คะแนนได้รับ ยาเต็ม 1 กอง
10 คะแนนได้รับ ยาเต็ม 3 กอง
15 คะแนนได้รับ ยาเต็ม 7 กอง
(ของรางวัลไม่ทบ)

สำหรับผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกหมดทุกข้อ 15 คะแนน
ได้รับ ขน 5 กอง