Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > Intro : Map > Fernon Temple
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerFernon Temple ตั้งอยู่บนหุบเขาระหว่างหมู่บ้าน Milano กับ Mt.Krem
หลังจากที่ Kovolt เริ่มจู่โจม

Fernon Temple จึงต้องมีการวางกำลังอย่างระมัดระวัง แต่ถึงแม้อยู่ภายใต้การตรวจตรารักษา
ความปลอดภัยตลอดเวลา กระนั้น เมื่อ เผ่าพันธุ์ GurraKenko ของ Kovolt ก็ได้ร่วมมือกับ
Koaren พวกเขาขับไล่ผู้คนให้ออกไปจาก Temple และเป็นผู้ครอบครองแทน