Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > Intro : Map > The Mines
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเจ้าของก็คือ Sir Ropello ในเหมืองนี้จะเต็มไปด้วย Gillion Stone ที่มีขนาดใหญ่
อยู่เป็นจำนวนมาก Sir Ropello นั้นเป็นผู้ที่มีเอกสิทธิ์อยู่เพียงผู้เดียวจึงทำให้เขาได้เงิน
จากตรงนี้เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ภายหลังจากการจู่โจมของพวก Kovolts ที่ทำให้
เหมืองแร่นี้จึงได้ถูกปิดไป

แต่ Gillion Stone ก็สามารถหาได้ง่ายโดยการนำเข้าจากภายนอกซึ่งเสียภาษี
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น