Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > Guide : How to play : Skill Detail
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
Training Skill

เพิ่มความสามารถขั้นพื้นฐานของตัวละคร และเมื่อได้ฝึกฝนไปแล้วครั้งหนึ่ง ก็จะคงอยู่ถาวร
ต้องการ Battle Level และ Gold ในการเรียนรู้
การฝึกฝนจะมีระดับที่แตกต่างกันออกไป : จากผู้เริ่มต้นไปถึงขั้นสูง แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนทีละระดับ

Basic Skill
สามารถใช้ Skill ได้โดยตรง (ด้วยการใช้คีย์ลัด)
ต้องการ Job level, เงิน และค่า CP ในการเรียนรู้
Basic Skill 1 Skill สามารถทำเป็น Plus Skill ได้ 4 Skill

Plus Skill
เสริมลงไปใน Skill พื้นฐาน และเพิ่มพลังให้กับ Skill นั้น แต่ 1 Skill จะเพิ่มพลังได้ครั้งเดียวเท่านั้น
ต้องการ Job level, เงิน และค่า CP ในการเรียนรู้
จะต้องเรียนรู้ Skill พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน


 

คำอธิบาย Training Skill
   เมื่อผ่านการฝึก จะเพิ่มค่าการโจมตี
    และค่า HP/MP อย่างถาวร

 

คำอธิบายเกี่ยวกับ Skill พื้นฐาน
   และ Plus Skill สามารถเพิ่มพลัง
    จาก Skill พื้นฐานเป็น Plus Skill ได้
    ซึ่งจะกลายเป็น Skill ที่แข็งแกร่งมากขึ้น

ใน Nostale สามารถลบ Skill เรียนไปแล้วทิ้งได้ โดยจะได้รับค่า CP ของ Skill นั้นกลับคืนมา

วิธีการลบ
เลือก Skill ที่หน้าต่าง Skill และกดปุ่ม 'Refund'
เฉพาะ Skill พื้นฐาน และ Plus Skill เท่านั้นที่สามารถลบได้
หากต้องการลบ Skill พื้นฐาน จะต้องการลบ Plus Skill เสียก่อน
การลบ Skill จะต้องใช้เงินจำนวนเท่ากับในการเรียน