Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > Guide : Honor
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
ชื่อเสียงคืออะไร
ภารกิจต่างๆ และค่าชื่อเสียงจะสูงขึ้น เมื่อระดับชื่อเสียงมีมากขึ้น
เมื่อระดับชื่อเสียงมีมากขึ้น จะปรากฎสัญลักษณ์ที่หน้าชื่อตามระดับชื่อเสียง

 
เกียรติยศคืออะไร
เกียรติยศก็คือความภาคภูมิใจ (มากสุด 100) สำหรับค่าเกียรติยศจะไม่คำนึงกับค่าชื่อเสียง
คุณจะมีแถบที่เป็นการเสียเกียรติยศที่ผิดปกติ เมื่อเกียรติยศถูกลดลง (แม้ว่าชื่อเสียงจะสูงก็ตาม)


คลาสและสัญลักษณ์จะถูกเปลี่ยนโดยเลเวลของชื่อเสียง
แถบที่แสดงถึงการเสียเกียรติยศหรือแม้กระทั่งการลงโทษจะส่งผลโดยเลเวลของเกียรติยศ
เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นระดับพิเศษ จะต้องไปถึงเลเวลที่กำหนด
เพื่อที่จะร่วมกับ Raid จะต้องไปถึงเลเวลที่กำหนด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของเกียรติยศและชื่อเสียง จะอยู่ในคำแนะนำของเกม (F12)