Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > Guide : Battle level & Job level
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Nostale มี Battle Level และ Job Level ซึ่งจะสังเกตได้จากเครื่องหมาย อย่าง LV/Job LV
เมื่อค่าประสบการณ์ถูกสะสมจนเต็ม เลเวลจะเพิ่มขึ้นทีละ 1เลเวลของการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น เมื่อแถบสีเหลืองขึ้นจนเต็ม


สามารถรับภารกิจได้มากขึ้นและสวมใส่ไอเทมได้มากขึ้น
สามารถฝึกฝนได้มากขึ้น
เพิ่มความสามารถภายใน ซึ่งจะทำให้ตัวละครมีความแข็งแกร่งมากขึ้น


เลเวลของอาชีพจะเพิ่มขึ้น เมื่อแถบสีชมพูขึ้นจนเต็ม


สามารถเรียนรู้ทักษะได้มากขึ้น
ระดับ CP ที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้ทักษะ
เมื่อถึง level 20 ก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้